zadanie: „Usunięcie kolizji elektroenergetycznej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i ul. Zamkowej w Pasłęku w związku z planowaną budową ronda”

W dniu 17 września 2019 r. podpisana została umowa na usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i ul. Zamkowej w Pasłęku. Prace związane są z planowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku, budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic. Wykonawcą robót energetycznych będzie firma TG ELEKTRYK Tomasz Gajewski z siedzibą przy ul. 1-go Maja w Elblągu. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 164 451,00 zł, termin wykonania prac upływa w dniu 30 września 2019r.
Przedmiotem naszego zadania jest robota budowlana polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia z budową sieci oświetleniowej dla potrzeb budowy skrzyżowania w ruchu okrężnym – ronda przy ul. Zamkowa i ul. Wojska Polskiego w Pasłęku.
Przy podpisaniu umowy obecny był Pan Robert Dróbka Kierownik Rejonu ZDW w Elblągu.

Opracowała: Marzena Sidor