W dniu 23.12.2019r. podpisana została umowa na realizację robót na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul.Dworcowa”. Wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Na ogłoszony przetarg wpłynęło 6 ofert. Ceny ofert wyniosły od 959 543,32 zł brutto cena najniższa do 1 555 950,00 zł cena najwyższa. Drugim kryterium oceny ofert było okres rękojmi, wszyscy oferenci zaproponowali max okres rękojmi tj. 60 miesięcy.
Koszt zadania zgodnie z umową wyniesie 959 543,32 zł brutto, termin zakończenia prac przewidziano do 30.06.2020r.
W ramach zadania powstanie sieć wodociągowa z rur PE Ø 90-160mm na odcinku 1385 m,
- sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC Ø 160-200 mm na odcinku - 896,0 m;
-sieć kanalizacyjna tłoczna z rur PE Ø 90-110mm - 743,0 m,
- 2 przepompownie ścieków.

Opracowała Marzena Sidor