Szanowni Państwo.
Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym informatorem, w którym prezentujemy dwie największe inwestycje gminy Pasłęk realizowane w 2011 roku, którymi są:

- Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni oecieków w Pasłęku,
- Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Miasta i Gminy Pasłęk.
Wyżej wymienione zadania inwestycyjne mają pierwszorzędne znaczenie dla ochrony środowiska, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dalszego rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy Pasłęk.

Informator w pliku pdf dostępny tutaj.