IMG_0029-1Urodził się 6 listopada 1939 roku w m. Dąbek, woj. ciechanowskie. Przybył z rodziną w 1946 roku do wsi Leszczyna. W kwietniu 1978 roku nabył gospodarstwo w Mariance. Już w maju tego samego roku został wybrany Sołtysem Sołectwa Marianka. Funkcję tą pełnił do kwietnia 2011 roku, tj. 33 lata. Również od 1978 roku pełni odpowiedzialną funkcję radnego Rady Miejskiej w Pasłęku. Od 2000 roku jest Prezesem OSP Marianka. Był członkiem ZSL, aktualnie jest członkiem PSL. Był inicjatorem budowy wielu dróg i mostów. Zabiegał o budowę oświetlenia ulicznego, budowę świetlicy i remizy strażackiej w 1986 roku. Przyczynił się do budowy wodociągu Pasłęk – Marianka – Borzynowo – Leszczyna – Aniołowo. W trakcie wielu lat swojej działalności pełnił funkcje: Sołtysa, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej OSM, Członka Rady Nadzorczej GS, Sekretarza Rady Nadzorczej SKR, Członka WZKiOR w Malborku, Członka Rady Nadzorczej ICC, Wiceprezesa Gminnej OSP, Prezesa OSP Marianka.

Honorowy obywatel Pasłęka od 10 października 2002 roku.