foto_0042Pan Jan Harhaj urodził się 12 stycznia 1957 r. w Pasłęku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu w Pasłęku. Od roku 1977 zamieszkuje w Lidzbarku Warmińskim, gdzie w 1979 r. skończył Policealne Studium Weterynaryjne.  Ukończył studia magisterskie na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego – kierunek historia. 

W 1979 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Mleczarskim w Lidzbarku Warmińskim, następnie od  1981 r. do 1990 r. pracował w „Olsztyńskiej Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy”. W latach 1990-1994 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Przedsiębiorstwa Budowlanego „INWESTREM” w Lidzbarku Warmińskim. Od roku 1994 jest właścicielem Przedsiębiorstwa Budowlanego „HARBUD” w Lidzbarku Warmińskim.

Pan Jan Harhaj jest inicjatorem powstania Warmińsko-Mazurskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lidzbarku Warmińskim, w której w latach 1998-2007 pełnił funkcję prezesa. W roku 2001 został wybrany Sekretarzem Zarządu Sejmiku Gospodarczego województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego główną misją jest reprezentowanie przedsiębiorców oraz zrzeszających ich organizacji przed  samorządem terytorialnym, administracji rządowej i innymi organizacjami. Od roku 2005 pełnił funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lidzbarku Warmińskim. 

W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W Sejmiku pełnił również funkcje: przewodniczącego Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członka Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. W tym czasie uczestniczył również w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych. W 2009 r. powołany został na członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pełniąc mandat radnego sejmiku zawsze pamiętał o Pasłęku, jego mieszkańcach i ważnych z punktu widzenia społecznego przedsięwzięciach na terenie Miasta i Gminy Pasłęk, których realizacje wspierał swoimi decyzjami. W okresie pełnienia funkcji radnego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego współpracował również z władzami Miasta i Gminy Pasłęk, umożliwiając realizację wielu społecznie użytecznych zadań. Decyzje podejmowane przez Pana Jana Harhaja naznaczone były zawsze duchem lokalnego patriotyzmu.
Honorowy obywatel Miasta i Gminy Pasłęk od 15 czerwca 2012 r.