sadowskiPan Sławomir Sadowski urodził się 19 grudnia 1948 r. w Pasłęku. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu w Pasłęku. W 1970 r. rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego – kierunek historia. Tamten okres wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się jego świadomości obywatelskiej i poglądów społeczno-politycznych. Szczególnie istotne były wydarzenia Grudnia ’70, kiedy to był świadkiem pożaru gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. W trakcie studiów był wielokrotnie przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Pan Sławomir Sadowski po ukończeniu studiów w 1975  roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku, następnie został skierowany do pracy w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej, gdzie pracował do końca roku szkolnego. Od 1 września 1976 r. do 31 sierpnia 1978 r. pracował w Ochotniczych Hufcach Pracy w Pasłęku i Elblągu. Następnie do sierpnia 1980 r. pracował jako kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblągu. W 1980 r. wraz z bratem Andrzejem założył firmę budowlaną w Pasłęku, którą prowadził do 1989 r.
Pod koniec 1989 r. został wiceprzewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Pasłęku. Był też współzałożycielem i redaktorem „Gazety Pasłęckiej”. Od 1990 r. pełnił funkcję prezesa Koła „Porozumienie Centrum” w Pasłęku, a w 1992 r. został wybrany na wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego „Porozumienia Centrum”. W 1993 r. zasiadł w Naczelnej Radzie Politycznej PC. W latach 1990-1992 pracował jako nauczyciel historii w Zespole Szkół w Pasłęku,  a następnie został zatrudniony w 1993 r. jako nauczyciel historii i WOS w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. Od 1995 r. do 2005 r. pełnił funkcję rzecznika praw ucznia ZSO w Elblągu. W swojej karierze pedagogicznej prowadził wielu laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej oraz Olimpiad na szczeblu wojewódzkim. Od 1994 r. przez sześć lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Elblągu. W tym okresie organizował spotkania dla młodzieży klas średnich ze znanymi historykami, politykami i dziennikarzami.  
Był jednym ze współorganizatorów słynnej w Polsce Konferencji Naukowej poświęconej poszukiwaniom Bursztynowej Komnaty. Dzięki temu promował Pasłęk i okolice. Miał wówczas okazję wystąpić w wielu programach telewizyjnych prezentowanych za granicą oraz rosyjskim filmie pod tytułem „Tajemnica Bursztynowej Komnaty” (2002r.), w którym brali udział również politycy światowego formatu; G. Bush, T. Blair, W. Putin, G. Schroder.
W latach 1997-1998 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Jednak Centrum” o zasięgu ogólnopolskim. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję radnego Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do lipca 1999 r. był wiceprzewodniczącym Sejmiku.
W Sejmiku pełnił również funkcje: wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury, członka Komisji Bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Komisji Heraldycznej. Owocem działalności Komisji Heraldycznej jest herb Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Działalność Pana Sławomir Sadowskiego została dostrzeżona przez lokalną społeczność i pozytywnie oceniona w 2001r., kiedy to otrzymał tytuł „najlepszego samorządowca Warmii i Mazur” w konkursie, którego głównym patronem był Dziennik Elbląski i Gazeta Olsztyńska.
Pan Sławomir Sadowski 25 września 2005r. został wybrany na senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskał wówczas zdecydowanie najlepszy wynik z spośród wszystkich kandydatów.
W Senacie RP (2005-2007) był wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Był również członkiem Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych.
W 2007 roku został ponownie wybrany na senatora Rzeczypospolitej Polskiej, którą to funkcję sprawował do 8 listopada 2011 r. Od 2010 r. pełni funkcję prezydenta Kapituły Dziedzictwa Narodu Święta Sprawa. W okresie pełnienia mandatu senatora pamiętał także o lokalnej społeczności gminy Pasłęk. Pozyskiwał środki finansowe dla urzędów pracy, na imprezy sportowe dla szkół oraz Wspólnoty Polskiej Polaków za granicą. Pan Sławomir Sadowski od wielu lat organizuje z własnych funduszy akcje charytatywne, z których dochody przekazywane są na potrzeby ciężko chorych dzieci. Z własnych funduszy przekazuje nagrody dla najlepszych maturzystów, biorących udział w konkursach historycznych i wyróżniających się w nauce szkolnej.
Honorowy obywatel Miasta i Gminy Pasłęk od 7 września 2012 r.