romanzKsiądz Roman Żendarski urodził się 10 lipca 1951 roku w Lasecznie. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Iławie, które ukończył w 1970 r. W dniu 20 czerwca 1976 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. W roku 1976 rozpoczął posługę kapłańską jako wikariusz w Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku. W latach od 1977 do 1989 był duszpasterzem w następujących parafiach:

 -Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie,
- Parafia Świętej Trójcy w Kwidzynie,
- Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Łynie,
- Parafia Świętego Stanisława Biskupa w Waplewie.

W dniu 1 września 1989 erygowano Parafię pw. bł. Jerzego Matulewicza, a jej pierwszym proboszczem został Ks. Roman Żendarski, który pełnił tą funkcję do 01 września 2016 r., tj przez 27 lat. Początek swoich kapłańskich lat spędzonych w Pasłęku poświęcił organizacji od podstaw parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza w Pasłęku oraz budowie kościoła parafialnego.
Zadania te wymagały ogromnego zaangażowania, pracowitości, cierpliwości, oraz determinacji – wszystkie te cechy można przypisać Ks. Romanowi Żendarskiemu. Jego ofiarna praca, otwartość na problemy bliźniego oraz dbałość o codzienne życie wspólnoty parafialnej sprawiły, iż zdobył sympatię i szacunek mieszkańców naszej gminy. W swojej pracy duszpasterza pamiętał o najbardziej potrzebujących. Z jego inicjatywy przy parafii bł. Jerzego Matulewicza działała m.in. świetlica socjoterapeutyczna oraz kuchnia wydająca posiłki dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
Ksiądz Roman Żendarski pełniąc obowiązki proboszcza parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza był zawsze otwarty na problemy innych narodowości i religii, tworząc warunki do dialogu opartego na tolerancji, wzajemnym zrozumieniu i przyjaźni.
Działalność duszpasterska i zasługi na rzecz rozwoju parafii sprawiły, iż w roku 1998 został wyniesiony do godności Prałata.
W latach 2011 – 2014 pełnił funkcję Kapelana Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gminy Pasłęk, stając się duchowym przewodnikiem strażaków oraz dążąc do integracji środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy.
Ksiądz Roman Żendarski od początku wspierał działalność powstałego w 1999 roku chóru parafialnego „Adoramus”, dzięki czemu chór miał stworzone optymalne warunki do systematycznego rozwoju oraz uczestnictwa w religijnych oraz świeckich uroczystościach na terenie Miasta i Gminy Pasłęk oraz poza jej granicami. Dzięki działaniom podejmowanym przez ks. Żendarskiego chór działa do dnia dzisiejszego prezentując bardzo wysoki poziom artystyczny.
Działalność ks. Romana Żendarskiego z zakresu kultury została zauważona przez pasłęcki samorząd, który zawnioskował do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie mu odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenie zostało uroczyście wręczone w trakcie sesji Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 8 maja 2015 roku.
Ks. Roman Żendarski zapisał w historii Pasłęka wiele kart, a 27 lat jego posługi kapłańskiej mogłoby być podstawą do zbudowania nie tylko niniejszego uzasadnienia do wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Pasłęk ale również wspaniałej opowieści o człowieku kochającym bliźnich i poświęcającym dla nich swoje życie. Parafia bł. Jerzego Matulewicza oraz pasłęcka społeczność otrzymała wyjątkowy dar, tj. wspaniałego duszpasterza i zarządcę Parafii, którego ślady pracy duszpasterskiej dostrzegamy wokół siebie oraz tkwią głęboko w naszych sercach.
Ks. Roman Żendarski jest osobą dobrze znaną i szanowaną w środowisku lokalnej społeczności Miasta i Gminy Pasłęk. Z wielkim oddaniem, zapałem i zaangażowaniem działał przez wiele lat na rzecz lokalnej społeczności, uczestniczył w organizacji wielu wydarzeń o charakterze religijno-społecznym.
Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Pasłęk od 25 listopada 2016 r.