Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY ULICY SPRZYMIERZONYCH W PASŁĘKU

 • Całkowita wartość projektu: 3.105.474,20 PLN
 • Wydatki kwalifikowane: 3.031.984,20 PLN
 • Dofinansowanie UE: 2.268.315,15 PLN (co stanowi 74,81% wydatków kwalifikowanych)

Inwestycja jest wspófinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


BUDOWA WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI OD ZIELONKI PASŁĘCKIEJ DO MARZEWA GM. PASŁĘK

 • Całkowita wartość projektu: 289.688,63 PLN
 • Wydatki kwalifikowane: 237.347,31 PLN
 • Dofinansowanie UE: 178.010,48 PLN (co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych)

Inwestycja jest wspófinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegi oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty realizowane w ramach środków pozyskanych z EFS są skierowane do uczniów placówek oświatowych, dla których Gmina Pasłęk jest organem prowadzącym, dotyczą one:
 • organizacji pozalekcyjnych zajęć z zakresu matematyki, j.polskiego, j.niemieckiego, j.angielskiego,
 • organizacji zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, pedagogiczno-psychologicznych, dydaktyczno-wyrównawczych,
 • organizacji zajęć z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • organizacji kół zainteresowań, warsztatów dziennikarskich, teatralnych.NASZA SZKOŁA SZKOŁĄ RÓWNYCH SZANS
 • Całkowita wartość projektu: 47.025,00 PLN
 • Realizacja projektu nie wymagała wkładu własnego - projekt dofinansowany w 100%
 • Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Rogajnach
UWIERZ W SIEBIE
 • Całkowita wartość projektu: 48.200,00 PLN
 • Realizacja projektu nie wymagała wkłądu własnego - projekt dofinansowany w 100%
 • Projekt realizowany przez Gimnazjum nr 1 w Pasłęku

MOJA SZKOŁA DBA O BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

 • Całkowita wartość projektu: 46.001,50 PLN
 • Realizacja projektu nie wymagała wkładu własnego - projekt dofinansowany w 100%
 • Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej
BEZPIECZNY UCZEŃ
 • Całkowita wartość projektu: 24.680,00 PLN
 • Realizacja projektu nie wymagała wkładu własnego - projekt dofinansowany w 100%
 • Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Pasłęku
ZDROWA OSOBOWOŚĆ DZIECKA PODSTAWĄ ROZWOJU MŁODEGO EUROPEJCZYKA
 • Całkowita wartość projektu: 78.441,00 PLN
 • Realizacja projektu nie wymagała wkładu własnego - projekt dofinansowany w 100%
 • Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w ZIelonce Pasłęckiej
SUKCES DLA KAŻDEGO - ZAJĘCIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
 • Całkowita wartość projektu: 219.960,00 PLN
 • Realizacja projektu nie wymagała wkładu własnego - projekt dofinansowany w 100%
 • Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Pasłęku
ROZWIJAMY SIĘ WSZECHSTRONNIE I WYRÓWNUJEMY SZANSE W NASZEJ SZKOLE
 • Całkowita wartość projektu: 89.650,00 PLN
 • Realizacja projektu nie wymagała wkładu własnego - projekt dofinansowany w 100%
 • Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Rogajnach
MOJA PRZYSZŁOŚĆ
 • Całkowita wartość projektu: 76.340,00 PLN
 • Realizacja projektu nie wymagała wkładu własnego - projekt dofinansowany w 100%
 • Projekt realizowany przez Gimnazjum nr 1 w Pasłęku
BLIŻEJ EUROPY
 • Całkowita wartość projektu: 186.920,00 PLN
 • Realizacja projektu nie wymagała wkładu własnego - projekt dofinansowany w 100%
 • Projekt realizowany przez Gimnazjum nr 1 w Pasłęku
RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE NADZIEJĄ NA LEPSZE JUTRO
 • Całkowita wartość projektu: 115.978,00 PLN
 • Realizacja projektu nie wymagała wkładu własnego - projekt dofinansowany w 100%
 • Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Rzecznej