W dniu dzisiejszym (27.04.2017) w ramach VI Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbyły się dwa seanse sztuki „Bajki Samograjki”. Aktorzy z Teatru im. A. Sewruka z Elbląga zaprezentowali sw&o...

Dzisiaj tj. 27.04.2017 roku zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego a  Stowarzyszeniem Kultur Wschodniosłowia...

Urząd Miejski w Pasłęku wraz z Grupą Doradczą Primus S.C z Olsztyna zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE na projekty inwestycyjne...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu...

W dniu wczorajszym 25.04.2017 w ramach VI Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbyły się dwa seanse sztuki „Skąpiec”. Aktorzy z Teatru im. A. Sewruka z Elbląga pierwszy spektakl zaprezentow...