Burmistrz Pasłęka apeluje do rolników o składanie wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w przypadku ewen...

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Białymstoku, za pośrednictwem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pasłęku ostrzega o ...

Serdecznie zapraszamy na VI edycję Pasłęckiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Już za tydzień 1 lipca 2018 r. (niedziela) o godz. 19:00 odbędzie się koncert inauguracyjny w k...

W dniu 18 czerwca 2018 r. rozpoczęto demontaż wyrobów zawierających azbest z nieruchomości uczestniczących w zadaniu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Mias...

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruc...